__Fnu Suya__, Yuanming Shi, Bo Bai, Wei Chen, Jun Zhang, Khaled B. Letaief, Shidong Zhou. IEEE Global Conference on Signal and Information Processing 2016 (**GlobalSIP 2016**).

Latest